Team80

nieuwbouw vrijstaande woning schilde
nieuwbouw vrijstaande woning schilde

Team80

Jan Aerts  Ellen Verbist
Architecten
Brasschaatsebaan 94
BE-2970 Schilde
+32 497 29 92 80  +32 496 11 50 71
info@team80.beOver

TEAM80 bouwt of verbouwt, zowel in een stedelijke als landschappelijke context, zowel vanuit een bestaande als nieuwe situatie. De aard en de schaal van opdrachten variëren. We hebben ervaring met zowel één - en meergezinswoningen, interieuropdrachten als ook commerciële en publieke gebouwen.

We zoeken vanuit de eigenheid van de opdracht naar een ruimtelijke en hedendaagse assemblage. Randvoorwaarden geven aanleiding om manifest of eerder terughoudend te ageren, te zoeken naar autonomie of adaptatie. Het ontwerpen is het ontwikkelen van een vraagstuk tot een mogelijke oplossing. Hierbij staan gebruik en beleving centraal, omgeving en context dwingen het architectuurobject tot zijn uiteindelijke vorm en verhaal.

Het conceptuele wordt steeds getoetst aan de onmiddellijke praktijk van het bouwen. Ieder ontwerp streeft naar een volwaardig bestaan. Ieder gebouw streeft naar een duurzame opvatting; zowel vanuit sociaal, ecologisch als economisch aspect.

We hechten waarde aan teamwork en kunnen rekenen op inzetbare specialisten uit verschillende studiegebieden.

JAN AERTS — CV
ELLEN VERBIST — CV